Jordi Sala arquitectura


http://jordisala.com/files/gimgs/th-61_1web.jpg
http://jordisala.com/files/gimgs/th-61_3web.jpg
http://jordisala.com/files/gimgs/th-61_5web_v2.jpg
http://jordisala.com/files/gimgs/th-61_6web_v2.jpg
http://jordisala.com/files/gimgs/th-61_artes_003.gif
http://jordisala.com/files/gimgs/th-61_artes_004.gif
http://jordisala.com/files/gimgs/th-61_artes_005.gif
http://jordisala.com/files/gimgs/th-61_artes_007.gif
http://jordisala.com/files/gimgs/th-61_artes_006.gif

Casa AYd a Artés
L’edifici de l’habitatge unifamiliar a Artés es planteja com a resposta als condicionants de l’entorn. Com un organisme viu que busca la posició més confortable, l’edifici dóna l’esquena al nucli urbà, per obrir les visuals cap a l’espai natural del parc agrari. Així posa de manifest la condició de frontissa entre l’espai construït (a l’esquena) i la relació amb l’espai natural protegit, que s’escampa del de la casa i cap a la vall, fins al naixement de la serralada del Pirineu.
La geometria del solar i la normativa urbanística condicionen la posició del volum construït, fins al punt de generar una carcassa opaca i densa, que filtra la relació de l’interior de l’habitatge amb l’edificació veïna. La densitat i opacitat d’aquesta façana es transforma amb grans obertures i transparència a la façana contrària.
El pati interior, alhora que genera l’accés a l’habitatge i modula el repartiment de la superfície interior de la zona de dia, garanteix la entrada de llum de sud i la ventilació a la zona de dia. La presència d’aquest pati fa possible definir els diferents usos de la planta sense perdre, alhora, la percepció de la totalitat del volum, de la continuïtat de l’espai.
El volum construït s’aixeca als seus extrems, per tal de generar l’aparcament a la façana de l’accés, i un porxo relacionat amb la zona d’estar a la façana més privada de la casa. Aquest porxo s’enfronta amb un mur existent, de pedra, límit amb el camp de conreu del veí, el qual era interessant incorporar a l’interior.
La façana d’accés des del carrer pretén mostrar un volum construït molt contingut, falcejant l’escala real de l’edifici.
El sistema de refrigeració i escalfament de l’habitatge es resol amb energia geotèrmica. Un circuit d’aigua que penetra fins a 75 metres de profunditat dins el terreny escalfa l’habitatge al hivern i el refresca a l’estiu, amb un consum d’energia molt contingut.
Autor: Jordi Sala
Superficie: 150 m2
Promotor: Privat