Jordi Sala arquitectura


Col·laboradors
Anna Margarit, aqruitecta
Àlex Vilar, arquitecte
Maria Sabrià, arquitecta
Albert Domingo, arquitecte
Javier Pequeño, arquitecte
Xavi Mascuñan, arquitecte
Gerard Ribot, arquitecte

Assessors
Blazquez - Guanter, estructures
Proisotec, enginyeria
Aumedes DAP, amidaments i pressupost
Lluis Salvador, amidaments i pressupost

Clients
Generalitat de Catalunya
GISA
Infraestructures
Ajuntament de Platja d'Aro
Ajuntament d'Horta. Barcelona