Jordi Sala arquitectura


http://jordisala.com/files/gimgs/th-69_Perspectiva-accés600x300 (WEB).gif
http://jordisala.com/files/gimgs/th-69_Exterior-600x300-(WEB).gif
http://jordisala.com/files/gimgs/th-69_Alçat-600x300-(WEB).gif
http://jordisala.com/files/gimgs/th-69_Interior-600x300-(WEB).gif
http://jordisala.com/files/gimgs/th-69_PLANTA-EMPLAÇAMENT-WEB(600x300).gif
http://jordisala.com/files/gimgs/th-69_PLANTA-WEB(600x300).gif
http://jordisala.com/files/gimgs/th-69_SECCIÓ-TRANSVERSAL-EMPLAÇAMENT-WEB(600X300).gif
http://jordisala.com/files/gimgs/th-69_SECCIÓ-TRANSVERSAL-WEB(600X300).gif

Biblioteca a Cubelles
No entenem el projecte de la biblioteca com a element aïllat, independent, desvinculat de la seva relació amb l’espai exterior/plaça/parc al que està vinculat. És per això que, una vegada testades les diferents possibilitats de col•locar l’edifici dins els límits establerts per el planejament, i comprovades les relacions d’aquest tant amb les edificacions amb les que es relaciona, com la fragmentació de l’espai exterior que en resulta, decidim hipertrofiar una de les dimensions de l’edifici, adossant-lo a un dels costats llargs de l’emplaçament. Entenem que amb aquest gest aconseguim aportar tant a l’emplaçament com a l’edifici una sèrie d’oportunitats que no serien possibles d’una altra manera.

Aquesta decisió ens aporta unes qualitats arquitectòniques i d’adaptació a l’entorn. Per això la biblioteca es disposa de manera que les sales de treball queden totalment orientades a la llum de nord, essent una gran finestra de 103 metres longitud que mira el parc; deixant serveis i despatxos configurant una tira al llarg de l’edifici en la seva part cega. Per tant, així l’espai buit/plaça/parc agafa una estreta vinculació amb l’edifici.

El sistema constructiu en sec, basat en 31 pòrtics metàl•lics regulars i desmuntables fa possible el reciclatge i reutilització de l’edifici en un 85%. Per a l’execució dels pòrtics es preveu utilitzar acer amb certificat de reciclatge.

Pel que fa a l’adaptació del programa funcional acabem construint un accés a la zona del fons general que permet controlar tots els espais de la biblioteca des d’un únic punt. Des d’aquest accés es distribueix als usuaris segons si van a l’espai infantil, al fons general o a l’espai de formació i suport.

Una gran porta permet vincular/segregar l’espai d’accés de l’espai polivalent, segons si s’utilitza com a espai expositiu o com a auditori. També es preveu un gran vidre correder per obrir l’espai polivalent a l’exterior i utilitzar-lo, així, com a auditori a l’aire lliure.

Pel que fa a la part econòmica, adeqüem la proposta al cost de referència gràcies a l’extrema compacitat de l’edifici que permet optimitzar el programa funcional reduint la superfície total construïda i per tant el seu cost, en un 11.4%.

Superfície construïda: 1834,09 m²
Autors: Jordi Sala i Ricard Turon
Promotor: Ajuntament de Cubelles