Jordi Sala arquitectura


http://jordisala.com/files/gimgs/th-65_NOMEN_02.jpg
http://jordisala.com/files/gimgs/th-65_NOMEN_01.jpg
http://jordisala.com/files/gimgs/th-65_NOMEN_05.jpg
http://jordisala.com/files/gimgs/th-65_NOMEN_04.jpg
http://jordisala.com/files/gimgs/th-65_NOMEN_03.jpg
http://jordisala.com/files/gimgs/th-65_NOMEN_06.jpg
http://jordisala.com/files/gimgs/th-65_EMPLAÇAMENT-(WEB).gif
http://jordisala.com/files/gimgs/th-65_PALAU-FIRAL-(WEB).gif
http://jordisala.com/files/gimgs/th-65_EDIFICI-DOCENT (WEB).gif

Palau Firal, Amposta
Concurs.
Canvi d'ubicació del palau firal : El pavelló es situa en un emplaçament més adequat al seu tamany. Alhora, el parc s'aprofita de l'activitat que genera el pavelló per donar-li vida, ús,... El solar alliberat es reconverteix en extensió del parc / aparcament exterior / construcció equipament...
Edifici fita: Palau firal com a llanterna, centre generador d'activitat.
Auditori edifici docent: Donades les dimensions d'aquesta sala, es planteja com la part del programa més vinculada a la ciutat.
Alliberament planta baixa: L'edifici s'enretira de l'alineació de façana per mostrar l'accés a la fira.
Planta firal circular: Per una superfície construïda equivalent, una planta circular genera una superfície de façana un 16% inferior que una planta quadrada. Això comporta unes pèrdues energètiques i uns costos d'execució proporcionalment menors.
Estructura lleugera: El sistema constructiu d'estructura lleugera en sec redueixen les emissions de CO2 durant el procés d'elaboració, alhora que permeten el desmuntatge posterior i reutilització.
Sistema de climatització per geotèrmia: Aquet sistema, a pesar de ser més car alhora de la instal•lació, permet uns rendiments energètics de 1 a 5 (per cada KW consumit se'n generen 5 de calor).
Façana de doble pell ventilada: La doble façana amb una cambra d'aire ventilable (segons necessitats) permet controlar les pèrdues o guanys de l'edifici i minimitzar la necessitat d'aportació de calor o fred.

Autor/s: Jordi Sala + Ricard Turon
Promotor: Ajuntament Amposta
Superfície: 6000 m2