Jordi Sala arquitectura


http://jordisala.com/files/gimgs/th-68_BIBLIO_APM_01_v2.jpg
http://jordisala.com/files/gimgs/th-68_BIBLIO_APM_05_v2.jpg
http://jordisala.com/files/gimgs/th-68_BIBLIO_APM_03_v2.jpg
http://jordisala.com/files/gimgs/th-68_BIBLIO_APM_04.jpg
http://jordisala.com/files/gimgs/th-68_BIBLIO_APM_02_v2.jpg
http://jordisala.com/files/gimgs/th-68_BIBLIO_APM_06.jpg
http://jordisala.com/files/gimgs/th-68_PLANTES-(WEB).gif

Biblioteca a la Bisbal
Concurs. 1r accessit

L'edifici de nova construcció es planteja com a teló de fons de la masia, en l'ambit de l'espai lliure del solar.
Aquest es concentra a la mitgera de la parcel•la, per tal d'alliverar l'espai exterior de davant dela masia a fi de recuperar aquest espai com a l'antiga era. Amb aquest gest també es resol el final de l'edificació que preveu el planejament. Aquest ordena la edicficació de la illa en forma de illa de cases, amb alineació a vial. L'edifici que proposem dona final a aquesta tipologia edificatòria, alhora que dona façana a l'espai exterior de devant de la masia.
El pati es planteja com a espai per organitzar actes públics sent, però, un espai vinculat a la biblioteca. L'edifici es concep com a una gran nau, un espai diàfan il•luminat zenitalment per uns lluernaris, un edifici neutre al servei de l'edifici a rehabilitar. La intervenció en la masia es preveu en la segona fase. S'hi concentra el programa de sala d'exposicions i espai museistic.
L'accés a l'edifici es produeix per el punt on es connecten els dos edificis, a través d'un volum lleuger a manera de "pont", des d'on s'organitza la distibució dels usuaris segons si van a la biblioteca (edifici de nova construcció) o a la sala d'exposicions, a construïr en una fase posterior (rehabilitació de la masia)
Des de l'àmbit d'accés a la biblioteca, on hi ha l'escala i l'ascensor per distribuit als usuaris, es veu el punt de informació i la zona de serveis generals de l'edifici. Ja des d'aquest punt es pot accedir a l'àmbit de lectura de la biblioteca, o es pot pujar a la planta primera, on hi ha l'espai polivalent i la connexió a la zona museística.
L'àmbit de la biblioteca es distribueix en dues plantes, connectades a través de lluernaris orientats a nord que permeten la relació visual entre els dos espais. La planta inferior es concep com una gran nau, de una llum estructural de 17 metres, que permet la organització del mobiliari segons les necessitats de la biblioteca, però que permet alhora, redistribuir l'espai segons les necessitats, degut a la flexibilitat de la planta. La planta primera es concep com a dos grans altells, de clara distribució linial, que permeten la sectorització de la biblioteca segons temàtiques, segons àmbits d'estudi,..... segons necessitats.
Pel que fa a la intervenció a la masia, s'opta per "despullar" l'edifici original de totes les construccions annexes, carents de tot interès històric o arquitectònic, mantenint només aquells elements que es consideren originals.
A l'interior de la amteixa s'opta per "buidar" el volum, mantenint els murs exteriors i les voltes de pedra de la planta baixa. Es preveu l'estintolament dels murs de càrrega amb dues grans jasseres, que permten llegir l'espai interior com un gran volum, i establir relacions visuals entre les diferents parts del programa.
Autor/s: Jordi Sala + Ricard Turon
Promotor: Ajuntament de la Bisbal d'Empordà
Superficie: 1.240 m2